Niet nakomen afspraak

Wanneer u een afspraak niet binnen 24 uur afzegt (per mail of telefonisch) wordt de behandeling doorgerekend als verzuimafspraak. Deze nota wordt niet vergoed door uw zorgverzekering.

aUDIT/ KWALITEIT

Wij willen graag uw gegevens anoniem gebruiken om deel te kunnen nemen aan kwaliteits trajecten en auditering door de zorgverzekeraar.

Wanneer u hier bezwaar tegen hebt, kan u dit aangeven bij uw behandelaar.