Ergotherapie/ Handtherapie, WAT IS HANDTHERAPIE

Mensenwerk

Een ergotherapeut heeft als aandachtsgebied het menselijk handelen. Dat wil zeggen alles wat een mens doet en wil doen. Als u door ziekte, trauma of overbelasting klachten krijgt dan gaat een ergotherapeut samen met u kijken naar wat deze problemen zijn. Het kan zijn dat u moeite heeft met het koken, bijvoorbeeld het snijden, schillen, afgieten of wringen.

Hobby's en leuke dingen

Een ergotherapeut heeft als aandachtsgebied het menselijk handelen. Dat wil zeggen alles wat een mens doet en wil doen. Als u door ziekte, trauma of overbelasting klachten krijgt dan gaat een ergotherapeut samen met u kijken naar wat deze problemen zijn. Het kan zijn dat u moeite heeft met het koken, bijvoorbeeld het snijden, schillen, afgieten of wringen.

Door pijn en ongemak is er vaak geen energie voor leuke dingen, de hobby's. Samen met de ergotherapeut kan een plan worden gemaakt hoe toch de hobby's in de planning van de dag kunnen worden opgenomen.

Er zijn verschillende oorzaken voor de klachten. Soms ligt het aan uw lichaamshouding, soms ligt het aan het gereedschap, en soms komt er een aanpassing om een handeling makkelijker te kunnen uitvoeren.

Of uw klachten worden erger als u achter de computer zit. Dan kijkt de ergotherapeut naar uw werkhouding, wat voor muis u gebruikt en op welke manier spanning en werkdruk een rol spelen.

brace maken
brace maken

Brace of spalk

Mocht u een brace/ spalk nodig blijken te hebben tijdens de behandelingen, dan kan de ergotherapeut deze voor u maken, of u adviseren over het soort brace. Het aanpassen en afbouwen wordt vaak in overleg met de fysio- of ergotherapeut gedaan.

Maatwerk

Ergotherapie is samen met u kijken naar het weer zo optimaal en zelfstandig mogelijk functioneren in het dagelijks leven. Ergotherapie is een praktisch en creatief beroep, maatwerk! De oplossing voor de ene cliënt zal niet vanzelfsprekend de oplossing zijn voor de andere.

aardappel schillen
aardappel schillen